יצירת קשר

ליצירת קשר –

ללקוחות שמגיעים לאסוף גלידה מנקודת איסוף – 054-8744010

לפרטים נוספים-